نرم افزار جامع اطلاعات بیمارستانی

نرم افزار داروخانه 

نرم افزارآزمایشگاه

نرم افزار رادیولوژی

نرم افزار فیزیوتراپی

نرم افزار پزشکان و خدمات غیرجراحی 

پرتال گزارشات تحت وب

نرم افزار نام نویسی و حق بیمه

نرم افزار صدور کارت هوشمند بیمه

نرم افزار حمایتی و توانمند سازی

نرم افزار سرویس های بیمه اجتماعی

نرم افزار مستمری و کمک معیشت

نرم افزار حمایت های خاص

نرم افزار گزارشات هوشمند BI

نرم افزار نام نویسی و حق بیمه بیمه شدگان

نرم افزار صدور دفترچه الکترونیکی

نرم افزار امور قراردادهای بیمه و درمان

نرم افزار پردازشگرهای اسناد سرپائی

نرم افزار پردازشگرهای اسناد سرپائی (سپاس)

نرم افزار گزارشات هوشمند BI

نرم افزار صدور کارت هوشمند بیمه

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت میکروافزار می باشد.
info@microafzar.com
پردازشگر بیمارستانی
برنامه نسخه زنی تصویربرداری
سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی
پرسش هاي متداول
درخواست محصول
درخواست خدمات پشتيباني
ارتباط با ما
امکانات
همکاران