(برخي از آنها به پيوست ميباشد)  در ادامه اين شناخت بسياري از مشكلات كشف و در نمايش اطلاعات اسناد پزشكي مورد استفاده قرار گرفت و حلقه گم شده بدست آمد و چهار گوشه اصلي اطلاعات سازمان بيمه كامل شد.

o        پزشك

o        بيمه شده

o        خدمات و داروها

o        موسسه و مركز ارائه دارو و خدمات

 

پس از دريافت و شناخت سيستم هاي بيمه كشور با نگرش اسناد پزشكي كه مكمل يك سيستم بيمه گري در حوزه بيمه هاي اصلي كشور كه داراي خدمات درماني ميباشند شركت براي طراحي و پياده سازي يك سيستم بيمه گري و درآمد ، مبتني بر Web با صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير وارد قرارداد شد و توانست براي اولين بار در كشور سيستم بيمه گري متمركز و تحت  وب طراحي ، پياده و اجرا نمايد.

پروژه مكانيزاسيون صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير در پاييز سال 84 آغاز گرديد. پس از بررسي و تحليل سيستم هاي سازمانهاي بيمه اي مطرح در سطح كشور، و بررسي نقاط قوت و ضعف آنها، كارشناسان شركت اقدام به طراحي و پياده سازي سيستم بيمه گري اين صندوق در سطح كشور نمودند، پروژه فوق در چهار فاز پياده سازي گرديد:

1- طراحي و پياده سازي سيستم مديريت اطلاعات كارگزاري ها تحت وب

2- طراحي و پياده سازي سيستم ثبت نام بيمه شدگان به صورت كشوري از طريق كارگزاري ها

3- طراحي و پياده سازي سيستم اطلاعات مديريتي تحت وب MIS))

4- طراحي و پياده سازي سيستم مالي، اداري يكپارچه در ستاد مركزي صندوق

 

مشخصات فني پروژه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير:

·معماري چند لايه (Multi Tier)

·استفاده از موتور بانك اطلاعاتي Oracle و SQL Server

·استفاده متدولوژي UML در طراحي و تحليل پروژه

·استفاده از معماري مبتني بر وب جهت دسترسي كاربران در سطح كشور

 

 قابليتهاي برتر سيستم بيمه گري و درآمد صندوق بيمه روستائيان و عشاير:

1- كنترل همپوشانيها و جلوگيري از تعدد ثبت نام بيمه شدگان

2- استفاده از ساختار اطلاعاتي XML جهت ارتباط بين كارگزاري ها و ستاد مركزي

3- ارتباط آنلاين بين سيستم بيمه گري و واحد مالي

4- قابليت اخذ گزارشات مديريتي تحت وب به تفكيك هر استان و كارگزاري

5- امكان دسترسي بيمه شدگان به پرونده هاي الكترونيكي خودشان از طريق شبكه اينترنت

6- گزارش تعداد بيمه شدگان به صورت آنلاين و مشاهده حساب انفرادي بر روي شبكه اينترنت

7- امكان اخذ حساب انفرادي و سابقه هر بيمه شده از طريق وب

8- گزارش سابقه پرداخت هر بيمه شده در هر بازه زماني از طريق وب

9- گزارش ميانگين سني بيمه شدگان به تفكيك هر استان

 وضعيت فعلي پروژه صندوق:

در حال حاضر صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير با تعداد بيش از2100 كارگزاري در كليه استانهاي كشور در حال فعاليت است كه برخي از كارگزاري ها بنا به وضعيت و امكانات سخت افزاري ، اطلاعات بيمه شدگان خود را در بازه هاي زماني مختلف به صورت الكترونيكي به ستاد مركزي واقع در تهران ارسال مي كنند، اين اطلاعات پس از پردازش كامل الكترونيكي و بررسي و اعمال محاسبات خودكار ، رفع همپوشاني به بانك اطلاعاتي ستاد مركزي افزوده ميشوند. تعداد بيمه شدگان اصلي و تبعي بالغ بر 700.000 نفر مي باشد. در حال حاضر صدور حكم مستمري و پرداختهاي مالي مستمري بگيران نيز از طريق سيستم مكانيزه فوق انجام ميشود.

    خلاصه نرم افزارهاي توليدي شركت ميكرو افزار قشم :

1-    اتوماسيون داروخانه

2-    اتوماسيون آزمايشگاه

3-    سيستم اطلاعات بيمارستاني

4-    سيستم ثبت تروما و حوادث

5-    سيستم فن آوري اطلاعات بيمارستاني تحت وب

6-    سيستمهاي جامع و يكپارچه مالي (حسابداري / خزانه داري / انبار / اموال / بودجه و .....)

7-    سيستم جامع بيمه گري و درآمد تحت وب

8-    پردازشگر اطلاعات بيمه شدگان كارگزاري ها براي واريز در بانك مركزي

9-    پردازشگرهاي اسناد پزشكي (دارويي/ آزمايشگاه / تصويربرداري / فيزيوتراپي / بيمارستاني)

 

 

صفحه قبلی